JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY / 2005-5


“JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY”
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 24-4


REVIEW ARTICLE


Sanja Stanković, Nada Majkić-Singh
GENETSKI FAKTORI U ISHEMIJSKOJ BOLESTI MOZGA…………………………………………………………………………….225

ORIGINAL PAPER

Ivana Petrović, Svetlana Savin, Slavica Spasić, Dubravka Cvejić, Nebojša Paunković, Jane Paunković
VREDNOSTI T4/TBG INDEKSA U SERUMU ZDRAVIH I OSOBA SA POREMEĆAJIMA FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE: KORELACIJA SA KONCENTRACIJOM FT4………………………………………………………………………………….241

Dragan Delić, Zorica Nešić, Milica Prostran,
Nebojša Maksić, Milisav Čutović, Jasmina Simonović, Neda Švirtlih
ODNOS IZMEĐU AKTIVNOSTI SERUMSKIH TRANSAMINAZA, NIVOA VIREMIJE I GENOTIPA KOD………….247
HRONIČNOG HEPATITISA C

Darko Mirković, Maja Šurbatović, Nikola Filipović, Sonja Radaković
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ PRO- I ANTI-INFLAMATORNIH CITOKINA U PROCENI
TEŽINE I ISHODA AKUTNOG PANKREATITISA…………………………………………………………………………………………..253

Radmila Obrenović, Dejan Petrović,
Biljana Glišić, Nada Majkić-Singh, Jasna Trbojević, Biljana Stojimirović
UTICAJ PROTEINURIJE NA POREMEĆAJE METABOLIZMA LIPOPROTEINA……………………………………………259

Mirko Rosić, Gvozden Rosić, Zorica Lazić, Suzana Pantović, Rajko Lazarević
EFEKTI FENILETILAMINA NA ESTROGENOM TRETIRANI IZOLOVANI UTERUS PACOVA………………………..265

Danica Popović, Slavica Spasić
SOCIO-EKONOMSKI USLOVI KAO FAKTOR UTICAJA NA VRIJEDNOSTI HEMATOLOŠKIH PARAMETARA..271

Nebojša M. Antonijević, Milica D. Stanojević, Nemanja S. Damjanov, Mirjana N. Bukilica, Vladan D. Vukčević, Igor B. Mrdović, Duško S. Mirković, Milan Z. Petrović, Rajko A. Milošević, Zorana M. Vasiljević
ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM U MLADE BOLESNICE S INFARKTOM MIOKARDA, PLUĆNOM EMBOLIJOM I KORONARNIM LEZIJAMA NALIK NA BROJANICE………………………………………………………………………………………275

Janko Temelkov
HEMIJSKI SASTAV LITOGENE ŽUČI, ŽUČNIH KAMENACA I OSTALE KARAKTERISTIKE HOLELITIJAZE U REGIONIMA: VELES, GOSTIVAR I GEVGELIJA, REPUBLIKA MAKEDONIJA………………………………………………281

PROFESSIONAL PAPERS

Predrag Čanović, Vladimir Jakovljević, Olgica Gajović, Zorica Lazić
PROMENE OSMOLALNOSTI PLAZME U TOKU ALIMENTARNE TOKSIINFEKCIJE…………………………………..289

Jasmina Simonović-Babić, Dragan Delić, Neda Švirtlih,
Jasmina Poluga, Miloš Korać, Nebojša Maksić, Ivan Boričić
PREDIKTIVNI ZNAČAJ NIVOA ALT ZA HISTOLOŠKI NALAZ KOD HRONIČNOG C HEPATITISA……………….293

OBAVEŠTENJA……………………………………………………………………………………………………………………………………………299