JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY / 2004 Suppl 3


“JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY”
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 23 (Suppl 3)XIV KONGRES MEDICINSKE BIOHEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINEUVOD

PLENARNE SEKCIJE

POSTERSKE SEKCIJE:

A KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA I SRČANI MARKERI……………………………………………………………………….59

B PROTEINI I ENZIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….69

C LIPIDI I LIPOPROTEINI……………………………………………………………………………………………………………………………85

D ENDOKRINOLOGIJA, DIJABETES, METABOLIČKI EFEKTI BOLESTI…………………………………………………….99

E RENALNA OBOLJENJA………………………………………………………………………………………………………………………….111

F IMUNOLOGIJA, INFLAMACIJA, INFEKTIVNE BOLESTI…………………………………………………………………………..121

G HEMATOLOGIJA I KOAGULACIJA…………………………………………………………………………………………………………..131

H METODE U KLINIČKOJ HEMIJI………………………………………………………………………………………………………………145

I SLOBODNE TEME……………………………………………………………………………………………………………………………………165