JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY / 2005-4


“JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY”
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 24 (Suppl 4)REVIEW ARTICLE


Nada Majkić-Singh
RAZVOJ BIOMARKERA NA PRINCIPIMA MEDICINE ZASNOVANE NA DOKAZIMA…………………………………………..1

Svetlana Ignjatović
PROCENA BIOMARKERA NA PRINCIPIMA MEDICINE ZASNOVANE NA DOKAZIMA…………………………………….11

Marijana Dajak
PREANALITIČKA FAZA KLINIČKO-DIJAGNOSTIČKOG PROCESA……………………………………………………………….23

Jelenka Nikolić
BIOHEMIJSKE FUNKCIJE JETRE I METABOLIČKI POREMEĆAJI………………………………………………………………..35

Violeta Dopsaj, Zorica Šumarac
BIOHEMIJSKI I SEROLOŠKI MARKERI ZA OTKRIVANJE I PRAĆENJE BOLESTI JETRE…………………………….45

Zorica Šumarac, Violeta Dopsaj
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA HRONIČNIH OŠTEĆENJA JETRE……………………………………………………….61

Mirka Ilić
DINAMIČKI TESTOVI KAO BIOMARKERI OBOLJENJA JETRE……………………………………………………………………..77

Miroslava Živković, Vladimir Kostić
PATOFIZIOLOGIJA I KLASIFIKACIJA ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA……………………………………………………83

Radmila Obrenović
BIOMARKERI ZNAČAJNI ZA DIJAGNOSTIKU I PRAĆENJE NEUROLOŠKIH BOLESTI……………………………….93

Daniela Pejak
BIOHEMIJSKO ISPITIVANJE LIKVORA………………………………………………………………………………………………………….99

OBAVEŠTENJA……………………………………………………………………………………………………………………………………………105


{fshare id=155}

{ttweet id=155}